Škola

Tady je možno nalézt projekty, které jsem tvořil po své působení ve škole.

Rozdělil jsem je do dvou kategorií pro lepší přehlednost

SPŠ Kratochílova

VŠB-TU Ostrava