VŠB

Zde najdete mé projekty, které jsem vytvořil po dobu svého působení na VŠB-TU Ostrava přesněji na katedře FEI. Raději už zde nebudu zveřejňovat skripta a jiné materiály, které jsem za své studium využil. Přeci jen mohlo by to vadit jejich autorům a věřím, že všechny jsou k dohledání na internetu nebo na školní síti. Navíc již uplynul nějaký čas od doby kdy jsem některé materiály získal a tak nemusí být příliš aktuální.

Magisterský program – IVT (2008 – 2010)

3. a 4. semestr

Metody specifikace softwarových systémů (MSS)

Projekt: Sázková kancelář (4MB)

Dokumentografické informační systémy (DOK)

Projekt: Analýza sociálních sítí (1,6MB)

Technologie počítačových sítí (TPS)

Projekt: Bezpečnostní mechanismy na platformě FortiGate (798,6kB)

1. a 2. semestr

Teoretická informatika (TI)

Referát č.11: Redukce bezkontextové gramatiky (202,1kB)

Směrované a přepínané sítě (SPS)

Projekt: Integrace IPv6 do sítě s IPv4(IPv6, ISATAP, NAT64, DNS64, Teredo) (1,1MB)

Metody byznys modelování (MBM)

Projekt: Výroba automobilu (970,9kN)

Informační technologie (IT)

Referát: IPv6 (146,2kB)

Elektronické publikování (ELP)

Referát: Distribuce Texu (41,7kB)

Vývoj webových aplikací (VWA)

Projekt: DVD katalog (1,1MB)

Pokročilé architektury počítačů (PAP)

Referát: Prezentace současných směrů vývoje grafických karet (547,6 kB)

Informační systémy a datové sklady (INS)

Projekt: Analýza a implementace IS a datového skladu (2,5MB)

Bakalářský program – IVT (2004 – 2008)

5. a 6. semestr

Tvorba informačních systémů (TIS)

Projekt: Evidence DVD (422,4kB)

Počítačové sítě (POS)

Projekt: Návrh sítě (1,1MB)

Databázové a informační systémy (DAIS)

Projekt: IS Kirix (1,2MB)

3. a 4. semestr

Teorie zpracování dat (TZD)

Projekt: Implementace základní databázových operací (10,6kB)

Úvod do Teoretické informatiky (UTI)

Projekt č.33: Derivační stromy (47,7kB)

Operační systémy (OSY)

Projekt: Problém producent – konzument (24,7kB)

Diskrétní matematika (DIM)

Referát č.1: Pokrytí achovnice I (67,8kB) – oceněn 10b
Referát č.2: Orákulum I (109,5kB) – oceněný 0b

C/C++ (CPP)

Projekt : Test všeobecných vědomostí (286kB)

1. a 2. semestr

Dějiny vědy a techniky (DVT)

Seminární práce: Vývoj parních turbín a jejich využití v elektroenergetice do roku 1945 (61.3kB)

Základy Elektroniky (ZE)

Protokol č.1: Amplitudová frekvenční charakteristika integračního/derivačního RC článku (692,2kB)
Protokol č.3: Měření charakteristik bipolárního tranzistoru (176,9kB)
Protokol č.4: Měření vlastností stejnosměrných tranzistorových zesilovačů (582,4kB)
Projekt č.1: Návrh střídavého tranzistorového zesilovače s kapacitní vazbou (68kB)
Projekt č.2: Návrh RC generátoru (1,0MB – obsahuje i zadání)

Základy Použití Počítačů (ZPP)

Projekt č.2: Zpracování dokumentů elektronicky (108,2kB)

Základy Algoritmizace (ZA)

Projekt č.1: Elementární příklad (1,3kB)
Projekt č.2: Bitové operátory (1,7kB)
Projekt č.3: Hierarchie tříd(2,8kB)
Projekt č.4: Interface (1,3kB)
Projekt č.5: Vyjímky (1,9kB)
Projekt č.6: Iterátor (1,5kB)